• Izstrādāt normatīvo regulējumu un instrumentus uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās, tai skaitā Uzņēmumu ienākuma nodokļa daļēju novirzīšanu pašvaldībām
  • Pilnveidot Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, tai skaitā nodrošināt sabalansētu finanšu izlīdzināšanu, kas balstīta uz objektīvu pašvaldību finanšu vajadzību izvērtēšanu (arī pieejamiem ārējiem finanšu resursiem) un valsts finansējuma līdzdalību
  • Izvērtēt iespēju Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus neiekļaut Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā, atstājot to kā reģionālās politikas instrumentu pašvaldību kompetencē konkrētās teritorijas attīstībai
  • Noteikt Rīgas urbāno telpu kā valsts nozīmes attīstības mērķteritoriju
  • Nodrošināt atbalstu (tai skaitā Eiropas Savienības un cita ārējo finansējumu) pašvaldībām, lai veicinātu izglītības infrastruktūras attīstību, atbilstoši faktiskajām vajadzībām
  • Nodrošināt atalgojumu reformu izglītības sistēmā tā, lai esošo pedagogu ienākumu līmenis nepasliktinātos, kā arī tiktu meklētas iespējas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algas finansēt no valsts budžeta vienotās atalgojumu sistēmas ietvaros