Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” ir izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos un 24.08.2017. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”, kura paredzēta sadarbības teritoriju izveidošana.

            Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” uzskata, ka likumprojekta anotācijā noteiktās sadarbības jomas veiksmīgi varētu koordinēt un plānot jau šobrīd esošie plānošanas reģioni, ja tiek ievēroti šādi priekšnosacījumi – pārskatītas plānošanas reģionu, it sevišķi Rīgas plānošanas reģiona, robežas, kā arī nodrošināts pietiekams budžeta finansējums plānošanas reģioniem sadarbības funkciju īstenošanai.

Pašvaldību grupēšana jaunos administratīvi teritoriālos veidojumos (sadarbības teritorijās) pirms

  • pašvaldību funkcionālās kapacitātes izpētes (kuras pašvaldības nodrošina/nenodrošina attiecīgās publiskās funkcijas);
  • pašvaldību finansu spējas analīzes (kuras pašvaldības spēj/nespēj nodrošināt pašvaldības funkcijas no pašu ieņēmumiem);
  • iedzīvotāju vēlmju izzināšanas (kur tie vēlas saņemt attiecīgos publiskos pakalpojumus)

nav pamatota.