Biedrība ir sagatavojusi Pierīgas reģiona izglītības iestāžu tīkla attīstības finansēšanas priekšlikumu (pielikumā), kurā ir apkopota faktiskā situācija reģiona izglītības iestāžu (pirmsskolas un vispārējās izglītības) pieejamība, kā arī nepieciešamās investīcijas izglītības sistēmas infrastruktūras nodrošināšanai. Pielikumā esošajā dokumentā esam iekļāvuši arī priekšlikumus finansējuma piešķiršanai.

Dokuments ir sagatavots ar mērķi, lai uzsāktu diskusijas un esam gatavi sākt sarunas ar iesaistītajām pusēm, lai rastu pieņemamāko un efektīvāko problēmas risinājumu.