Iepazīstoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto pedagogu atalgojuma modeļa projektu un pēc tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru K.Šadurska kungu, Pierīgas pašvaldību vadītāji atkārtoti lūdz valdību ņemt vērā un atbalstīt priekšlikumu neveikt pedagogu atalgojuma reformu uz Pierīgas reģiona pedagogu rēķina.

Mūsu priekšlikums ir mainīt šobrīd MK noteikumu projektā iestrādāto normētā skolēna skaita attiecību pret viena pedagoga mēneša darba likmi no 14 : 1 uz 13,5 : 1. Minētā skolēna un pedagoga attiecība ļautu saglabāt Pierīgas pedagogiem atalgojumu līdzšinējā līmenī. Vienlaikus aicinām nepieciešamo papildus finansējumu 544488,00 EUR paredzēt no 2016.gada valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Ņemot vērā to, ka iepriekš minētos noteikumus ir paredzēts virzīt apstiprināšanai tuvākajās Ministru kabineta sēdās, lūdzam mūs uzaicināt uz sēdi kā dalībniekus, lai varam paust savu viedokli.