Biedrības "Pierīgas pasvaldību apvienība" sniegtais viedoklis ministru prezidentam M.Kučinska kungam par Nekustamā īpašuma nodokļa politiku un kadastrālo vertību aprēķināsanu:

Ņemot vērā Latvijā uzsākto diskusiju par kadastrālo vērtību aprēķināšanas izmaiņām, kā arī nepieciešamajām izmaiņām Nekustamā īpašuma nodokļu politikā, biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienību” sniedz šādus priekšlikumus esošās situācijas uzlabošanai:

 1. Ja netiek paaugstinātas mājokļu kadastrālās vērtības, piekrītam saglabāt esošās nekustamā īpašuma nodokļa likmes un sadalījumu pa īpašuma veidiem. Ja mājokļu kadastrālās vērtības tiek būtiski paaugstinātas, mājokļiem (un ar tiem saistītajai zemei) jānosaka zemāka vienota nekustamā īpašuma nodokļa likme;
 2. Noteikt mērķi plānotajām izmaiņām – iedzīvotājam prognozējams, samaksājams un nediskriminējošs nekustamā īpašuma nodoklis;
 3. Noteikt principus izmaiņām:
  1. padarīt nekustamā īpašuma nodokli par infrastruktūras izmantošanas un attīstības nodokli;
  2. noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir pašvaldību nodoklis;
  3. nodoklis var pieaugt samērīgā apmērā.
 4. Līdz ar to biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” iesaka veikt šādus grozījumus normatīvajos aktos:
  1. noteikt, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda aprēķinos tiek ņemts vērā katrā pašvaldībā iepriekšējā gadā iekasētais nekustamā īpašuma nodoklis nevis tā prognoze, tādā veidā nodrošinot, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir pašvaldību nodoklis un tas ir nodoklis par infrastruktūras izmantošanu un attīstību;
  2. noteikt, ka īpašuma kadastrālā vērtība nepalielinās par vairāk kā 2% no iepriekšējā gadā noteiktās kadastrālās vērtības līdz sasniedz tirgus vērtību, tādējādi nodrošinot samērīgu pieaugumu.
  3. noteikt, ka, aprēķinot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību 2017. gadā, tiek noteikta visiem īpašumiem vienāda sākuma likme attiecībā pret tirgus vērtību, piemēram – tāda, kāda šobrīd ir sērijveida dzīvokļu projektos. Tādējādi 2017. gadā kadastrālā vērtība jauno dzīvokļu un individuālo māju projektos sasniegtu vienotu likmi dzīvojamās apbūves sektorā attiecībā pret faktisko tirgus vērtību, bet sērijveida (vecajos) dzīvokļu projektos paliktu esošajā līmenī un nākotnē prognozējami pieaugtu par 2%.