Pierīgas pašvaldību apvienība 2016.gada beigās nosūtija Ministru prezidentam M.Kučinskim vēstuli, kurā aktualizēja svarigākos Pierīgas reģiona problēmjautājumus. Šeit publicējam visas saņemtās atbildes no iesaistītajām institūcijām.