Par Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi" īstenošanas noteikumiem"

Attachments:
File
Download this file (Viedoklis_SAM812.pdf)Viedoklis_SAM812.pdf