Pierīgas pašvaldību apvienība ir konstatējusi, ka pašvaldības pēdējos gados ir saskārušās ar grūtībām vairāku likuma “Par pašvaldībām” normu piemērošanā, kuras būtu lietderīgi pārskatīt un grozīt vai precizēt. Lai nodrošinātu pašvaldību efektīvu un darbību, ierosinām grozījumus likumā “Par pašvaldībā” un aicinām uzsākt diskusiju par tiem - priekšlikums atrodams pielikumā.