Biedrība uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pašvaldības, kuru administratīvā teritorija atrodas Rīgas plānošanas reģionā. Biedrība dibināta 2015.gada 22.oktobrī.

 

Biedrības mērķi:

 • īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību

 • veicināt Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību

 • veicināt Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām

 • veicināt Pierīgas pašvaldību ekonomisko un sociālo attīstību

 

Biedrības biedri:

 • Ādažu novada pašvaldība

 • Baldones novada pašvaldība

 • Carnikavas novada pašvaldība

 • Garkalnes novada pašvaldība

 • Ikšķiles novada pašvaldība

 • Inčukalna novada pašvaldība

 • Ķekavas novada pašvaldība

 • Mārupes novada pašvaldība

 • Olaines novada pašvaldība

 • Ropažu novada pašvaldība

 • Salaspils novada pašvaldība

 • Saulkrastu novada pašvaldība

 • Sējas novada pašvaldība

 • Stopiņu novada pašvaldība