Pierīgas pašvaldību apvienība (PPA) rosinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Saeimu veikt grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, lai risinātu šobrīd strīdīgos jautājumus par domes un komiteju sēžu darba organizāciju, kā arī proporcionalitātes principa ievērošanu komitejās.

“Mēs visi esam par demokrātijas principu, atklātumu un tiesiskuma ievērošanu pašvaldības darbā, un tāpēc ir ļoti būtiski, ka likumiskais pamats, kas regulē pašvaldības darbību, ir radīts tāds, lai tas būtu skaidri saprotams un nepieļautu dažādas juridiskas interpretācijas. VARAM mēs saredzam kā sadarbības partneri, nevis kā soģi, un tāpēc aicinām ministriju uz aktīvāku savstarpēju tiešo komunikāciju, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu pašvaldības darbu un stiprinātu pašvaldību lomu mūsu valstī,” norāda Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.

Pierīgas mēri pēc tikšanās ar VARAM pārstāvjiem Ķekavā, nolēma turpināt diskusiju, aicinot likumā skaidri atrunāt, ko nozīmē un kā tiek aprēķināts “proporcionalitātes princips” domes komitejās, precizējot, kā deputāts var tikt atbrīvots no darba komitejā.

“Aicinu VARAM dialogā ar pašvaldībām kopīgi meklēt risinājumus, un atturēties no tiešas iesaistīšanās vienas vai otras politiskās grupas aizstāvībai pašvaldību līmeņa politikā vai paužot vienīgo pareizo viedokli medijos. Tiesiskuma izvērtēšana ir tiesu varas funkcija, tiesās arī būtu jāvērtē strīdi par pareizu tiesību normu piemērošanu. VARAM savukārt vairāk jāstrādā pie grozījumu iniciēšanas neskaidrajiem un novecojušajiem tiesību aktiem. Pašvaldības to novērtētu,” saka Ādažu domes priekšsēdētājs un PPA vadītājs Māris Sprindžuks.

Pierīgas pašvaldību vadītāji uzskata, ka nepieciešams pārskatīt arī normas par deputātu izteikšanās un jautājumu uzdošanas laiku, lai sēdes netiktu pārvērstas neierobežotos runas plūdos, kas tiek apmaksāti no iedzīvotāju maciņiem. Tāpat PPA rosinās arī likumā skaidri definēt deputāta pienākumus, iekļaujot nepieciešamību savlaicīgi iepazīties ar sagatavotajiem lēmumprojektiem un aktīvāk sadarboties ar domes administrāciju pirms sēdēm, kā arī noteikt izpilddirektora darba termiņu uz vienu domes sasaukuma periodu.

Likumuprojekta par likuma “Par pašvaldībām” grozījumiem apvienība plāno sagatavot tuvākā mēneša laikā un virzīt izskatīšanai Saeimā, kur deputātiem būs jāpieņem gala lēmums par likumprojekta saturu un apstiprināšanu.

 

2018.gada 22.martā Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvji karstās diskusijās ar Autotransporta direkcijas pārstāvjiem apsprieda, kā sabiedriskais transports Pierīgas reģionā kursēs pēc 2021. gada.

“Šobrīd ir neskaidrības par to, kā tiek plānota sabiedriskā transporta turpmākā attīstība, jo nav neviena politikas dokumenta, kas noteiktu, piemēram, maršrutu apjomu un intensitāti, sadarbību ar pašvaldībām, kritērijus pārvadātāju pakalpojumu kvalitātes noteikšanai. Tāpat nav skaidrs, kāda būs direkcijas sadarbība ar “Rīgas satiksmi”, kas lielā mērā noteikts biļešu veidus, cenas un maršrutus,” norāda PPA izpilddirektore un Carnikavas novada pašvaldības priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.

Pierīgas pašvaldību vadītāji sanāksmē vērsa uzmanību, ka, palielinot AS “Pasažieru vilciens” veikto reisu skaitu reģionā, būtiski tiks ietekmēta padomju laikā būvēto dzelzceļa pārbrauktuvju darbība, un var veidoties vietas, kur sastrēguma stundās pārbrauktuves būs pastāvīgi “slēgtas”. Izskanēja arī viedoklis, ka atsevišķas pašvaldības ir gatavas dotēt iedzīvotājiem svarīgus maršrutus, bet šobrīd juridiski nav tiesīgas to darīt. Tāpat nepieciešams centralizēti risināt stāvparku pieejamību Pierīgā. 

Autotransporta direkcijas pārstāvji tuvāko mēnešu laikā plāno sniegt priekšlikumus pašvaldībām par pasažieru pārvadājumu tīkliem, lai saskaņotu plānotos maršrutus.

Diskusijas par sabiedriskā transporta pārvadājumiem Rīgā un Pierīgā turpināsies arī ar Ministru prezidenta Māra Kučinska rīkojumu izveidotajā starpresoru darba grupā.

Jāpiebilst, ka šī gada 6. aprīlī Sabiedriskā transporta padome plāno pieņemt pirmos būtiskos lēmumus sabiedriskā transporta organizēšanai reģionālās nozīmes maršrutu tīklā laika posma no 2021. – 2030. gadam.

 

Lai veicinātu Pierīgas un Rīgas ekonomisko attīstību un pašvaldību brīvprātīgu sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, ar Ministru prezidenta Māra Kučinska rīkojumu izveidota starpresoru darba grupa. Tās mērķis ir sekmēt kopīgu visu iesaistīto institūciju darbu, ilgtermiņā nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti.

“Pirmie būtiskie jautājumi, ko risināsim, ir saistīti ar pasažieru pārvadājumiem, skolu tīklu un pirmsskolas izglītības iestāžu trūkumu, kā arī mājokļu politiku, kas ietver gan nekustamā īpašuma nodokli, gan komunikāciju un citas infrastruktūras izbūvi,” norāda jaunās darba grupas vadītājs, Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) valdes loceklis Ainārs Mežulis.

Iedzīvotāju skaits Pierīgā turpina strauji augt, tāpēc šie jautājumi ir aktuāli visām reģiona  pašvaldībām un nepieciešams sniegt priekšlikumus, kā tos risināt valsts līmenī, veidojot dialogu arī ar Rīgas pilsētu.

 “Sastrēgumi, iebraucot un izbraucot no Rīgas, diemžēl ir ikdiena tāpat kā rindas uz bērnudārziem un pārpildītas skolas. Pierīga un Rīga bez valsts atbalsta netiks galā ar izglītības iestāžu pieejamību un savstarpēju mobilitātes nodrošināšanu. Ir nepieciešams mērķēts izglītības infrastruktūras attīstības atbalsts no valsts un ES fondu puses, lai bērni nepaliktu bez bērnudārziem un skolām,” uzsver jaunizveidotās darba grupas vadītāja vietnieks un PPA valdes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Saskaņā ar premjerministra rīkojumu darba grupā iekļauti Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ministru prezidenta biroja, Pierīgas pašvaldību apvienības, Rīgas domes, Autotransporta direkcijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji.

“Pierīgas problēmas nevaram unificēt uz visu Latviju, tāpēc valdībai ir jādod reāli priekšlikumi, kā samilzušos jautājumus kopā ar Rīgas pilsētu risināt ilgtermiņā un mēs beidzot izkustētos no sasaluma punkta. Mēs, Pierīga, visu laiku attīstībā atpaliekam, kā rezultātā cieš iedzīvotāji, jo nevaram viņiem nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus,” saka Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un PPA izpilddirektore Daiga Jurēvica.

Jaunā darba grupa sniegs Ministru prezidentam priekšlikumus par pašvaldību sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, lai virzītu tos izskatīšanai Ministru kabinetā. Darba grupas sanāksmes notiks regulāri, un nākamā iecerēta 2018. gada janvārī.

 

23.novembrī Pierīgas mēri Garkalnē diskutēja par Rīgas metropoles areāla programmas izstrādi un īstenošanu, lai risinātu dažādus Pierīgas reģionā sasāpējušus jautājumus – sabiedriskā transporta maršrutu plānojumu, izglītības iestāžu infrastruktūru, sociālās aprūpes pakalpojumus, centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus u.c.

Karstajā diskusijā piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji, paužot atbalstu šādas programmas izveidei, vienlaikus norādot, ka nepieciešama arī Rīgas pilsētas dalība. “Šobrīd mēs atduramies pret situāciju, ka Rīga ar Pierīgu sadarbojas fragmentāri Ir nepieciešams rast sadarbības mehānismus,” saka VARAM Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš.

Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvji kopumā atbalstīja ieceri par Rīgas metropoles areāla programmas izstrādi, un pauda, ka aktuālie problēmjautājumi ir jārisina politiskā līmenī. “Šī brīža ieguvums ir tas, ka politiskas diskusijas Pierīgas reģionā ir sākušās un veidojas jaunas tradīcijas, kas būtu paplašināmas un ieviešamas arī Rīgas plānošanas reģionā,” norāda PPA valdes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Tikšanās laikā Pierīgas pašvaldību vadītāji apsprieda arī Rīgas pilsētas pašvaldības plānotās ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmaiņas. PPA vienojās iesniegt kopīgu vēstuli Latvijas Pašvaldību savienībā un valsts institūcijās, tajā paužot bažas un norādot uz šobrīd pastāvošajām nepilnībām ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā.

Nākamā PPA notiks Ikšķiles novada pašvaldībā 2018. gada janvārī.