Pierīgas pašvaldību apvienība (PPA) rosinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Saeimu veikt grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, lai risinātu šobrīd strīdīgos jautājumus par domes un komiteju sēžu darba organizāciju, kā arī proporcionalitātes principa ievērošanu komitejās.

“Mēs visi esam par demokrātijas principu, atklātumu un tiesiskuma ievērošanu pašvaldības darbā, un tāpēc ir ļoti būtiski, ka likumiskais pamats, kas regulē pašvaldības darbību, ir radīts tāds, lai tas būtu skaidri saprotams un nepieļautu dažādas juridiskas interpretācijas. VARAM mēs saredzam kā sadarbības partneri, nevis kā soģi, un tāpēc aicinām ministriju uz aktīvāku savstarpēju tiešo komunikāciju, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu pašvaldības darbu un stiprinātu pašvaldību lomu mūsu valstī,” norāda Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.

Pierīgas mēri pēc tikšanās ar VARAM pārstāvjiem Ķekavā, nolēma turpināt diskusiju, aicinot likumā skaidri atrunāt, ko nozīmē un kā tiek aprēķināts “proporcionalitātes princips” domes komitejās, precizējot, kā deputāts var tikt atbrīvots no darba komitejā.

“Aicinu VARAM dialogā ar pašvaldībām kopīgi meklēt risinājumus, un atturēties no tiešas iesaistīšanās vienas vai otras politiskās grupas aizstāvībai pašvaldību līmeņa politikā vai paužot vienīgo pareizo viedokli medijos. Tiesiskuma izvērtēšana ir tiesu varas funkcija, tiesās arī būtu jāvērtē strīdi par pareizu tiesību normu piemērošanu. VARAM savukārt vairāk jāstrādā pie grozījumu iniciēšanas neskaidrajiem un novecojušajiem tiesību aktiem. Pašvaldības to novērtētu,” saka Ādažu domes priekšsēdētājs un PPA vadītājs Māris Sprindžuks.

Pierīgas pašvaldību vadītāji uzskata, ka nepieciešams pārskatīt arī normas par deputātu izteikšanās un jautājumu uzdošanas laiku, lai sēdes netiktu pārvērstas neierobežotos runas plūdos, kas tiek apmaksāti no iedzīvotāju maciņiem. Tāpat PPA rosinās arī likumā skaidri definēt deputāta pienākumus, iekļaujot nepieciešamību savlaicīgi iepazīties ar sagatavotajiem lēmumprojektiem un aktīvāk sadarboties ar domes administrāciju pirms sēdēm, kā arī noteikt izpilddirektora darba termiņu uz vienu domes sasaukuma periodu.

Likumuprojekta par likuma “Par pašvaldībām” grozījumiem apvienība plāno sagatavot tuvākā mēneša laikā un virzīt izskatīšanai Saeimā, kur deputātiem būs jāpieņem gala lēmums par likumprojekta saturu un apstiprināšanu.