Lai veicinātu Pierīgas un Rīgas ekonomisko attīstību un pašvaldību brīvprātīgu sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, ar Ministru prezidenta Māra Kučinska rīkojumu izveidota starpresoru darba grupa. Tās mērķis ir sekmēt kopīgu visu iesaistīto institūciju darbu, ilgtermiņā nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti.

“Pirmie būtiskie jautājumi, ko risināsim, ir saistīti ar pasažieru pārvadājumiem, skolu tīklu un pirmsskolas izglītības iestāžu trūkumu, kā arī mājokļu politiku, kas ietver gan nekustamā īpašuma nodokli, gan komunikāciju un citas infrastruktūras izbūvi,” norāda jaunās darba grupas vadītājs, Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) valdes loceklis Ainārs Mežulis.

Iedzīvotāju skaits Pierīgā turpina strauji augt, tāpēc šie jautājumi ir aktuāli visām reģiona  pašvaldībām un nepieciešams sniegt priekšlikumus, kā tos risināt valsts līmenī, veidojot dialogu arī ar Rīgas pilsētu.

 “Sastrēgumi, iebraucot un izbraucot no Rīgas, diemžēl ir ikdiena tāpat kā rindas uz bērnudārziem un pārpildītas skolas. Pierīga un Rīga bez valsts atbalsta netiks galā ar izglītības iestāžu pieejamību un savstarpēju mobilitātes nodrošināšanu. Ir nepieciešams mērķēts izglītības infrastruktūras attīstības atbalsts no valsts un ES fondu puses, lai bērni nepaliktu bez bērnudārziem un skolām,” uzsver jaunizveidotās darba grupas vadītāja vietnieks un PPA valdes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Saskaņā ar premjerministra rīkojumu darba grupā iekļauti Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ministru prezidenta biroja, Pierīgas pašvaldību apvienības, Rīgas domes, Autotransporta direkcijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji.

“Pierīgas problēmas nevaram unificēt uz visu Latviju, tāpēc valdībai ir jādod reāli priekšlikumi, kā samilzušos jautājumus kopā ar Rīgas pilsētu risināt ilgtermiņā un mēs beidzot izkustētos no sasaluma punkta. Mēs, Pierīga, visu laiku attīstībā atpaliekam, kā rezultātā cieš iedzīvotāji, jo nevaram viņiem nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus,” saka Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un PPA izpilddirektore Daiga Jurēvica.

Jaunā darba grupa sniegs Ministru prezidentam priekšlikumus par pašvaldību sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, lai virzītu tos izskatīšanai Ministru kabinetā. Darba grupas sanāksmes notiks regulāri, un nākamā iecerēta 2018. gada janvārī.