23.novembrī Pierīgas mēri Garkalnē diskutēja par Rīgas metropoles areāla programmas izstrādi un īstenošanu, lai risinātu dažādus Pierīgas reģionā sasāpējušus jautājumus – sabiedriskā transporta maršrutu plānojumu, izglītības iestāžu infrastruktūru, sociālās aprūpes pakalpojumus, centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus u.c.

Karstajā diskusijā piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji, paužot atbalstu šādas programmas izveidei, vienlaikus norādot, ka nepieciešama arī Rīgas pilsētas dalība. “Šobrīd mēs atduramies pret situāciju, ka Rīga ar Pierīgu sadarbojas fragmentāri Ir nepieciešams rast sadarbības mehānismus,” saka VARAM Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš.

Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvji kopumā atbalstīja ieceri par Rīgas metropoles areāla programmas izstrādi, un pauda, ka aktuālie problēmjautājumi ir jārisina politiskā līmenī. “Šī brīža ieguvums ir tas, ka politiskas diskusijas Pierīgas reģionā ir sākušās un veidojas jaunas tradīcijas, kas būtu paplašināmas un ieviešamas arī Rīgas plānošanas reģionā,” norāda PPA valdes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Tikšanās laikā Pierīgas pašvaldību vadītāji apsprieda arī Rīgas pilsētas pašvaldības plānotās ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmaiņas. PPA vienojās iesniegt kopīgu vēstuli Latvijas Pašvaldību savienībā un valsts institūcijās, tajā paužot bažas un norādot uz šobrīd pastāvošajām nepilnībām ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā.

Nākamā PPA notiks Ikšķiles novada pašvaldībā 2018. gada janvārī.