14.septembrī Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvji diskutēja par Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) turpmāko darbību, starpinstitucionālo Pierīgas reģiona izglītības infrastruktūras attīstības darba grupu un tās uzdevumiem, kā arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda nākotni.

Saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānoto teritoriālo reformu, joprojām ir daudzi neskaidri jautājumi, tostarp – potenciālo sadarbības teritoriju apmēri. Pierīgas pašvaldības vienojās neatbalstīt jaunu sadarbības teritoriju veidošanu, bet stiprināt plānošanas reģionu nozīmi, vienlaikus pārskatot esošo plānošanas reģionu robežas un resursus.

PPA izpilddirektore D.Jurēvica informēja, ka pēc sarunas ar premjerministru Māri Kučinski, ir saņemts apliecinājums par starpinstitucionālās Pierīgas reģiona izglītības infrastruktūras attīstības darba grupas izveidi. Pierīgas mēri vienojās, ka tajā nepieciešams risināt jautājumu arī par standartizētu valsts būvprojektu izveidi pirmsskolas izglītības iestādēm, pamatskolām un vidusskolām, kas ļautu efektīvi izmantot finansējumu, tostarp arī ES fondu līdzekļus. Par darba grupas vadītājiem PPA virzīs Aināru Mežuli un par vadītāja palīgiem – Līgu Kadiģi un Kitiju Gruškevicu.

Diskutējot par neapmierinošo situāciju ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu, PPA pārstāvji norādīja, ka patlaban fonda finansējums tiek tērēts visam, ko izvēlas pašvaldība, nevis tās pamatvajadzībām. Pierīgas mēri uzskata, ka svarīgi definēt skaidrus mērķus šī fonda finansējuma izlietošanai, un viena no iespējām – līdzekļu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībai, kas uzlabotu ekonomisko situāciju visā valstī.

Tāpat Pierīgas pašvaldību mēri apsprieda ieceri, kas paredz iespējamu mikroliegumu izveidi apbūvei paredzētajās teritorijās. PPA biedri vienojās, ka situācija būtu jārisina, mainot Ministru kabineta noteikumus par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, nosakot, ka mikroliegumi netiek veidoti teritorijas plānojumā paredzētajās apbūves teritorijās, vai arī izveidojot valsts kompensācijas mehānismu gadījumiem, kad tas tomēr tiek darīts.