19.oktobrī Pierīgas pašvaldību vadītāji Baldonē turpināja diskusiju par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas turpmāko attīstību un kadastrālo vērtību aprēķināšanas un piemērošanas metodiku.

Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvji norādīja, ka ik gadu palielinās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (PFIF), bet, lai nodrošinātu novadu attīstību, pašvaldības ir spiestas aizņemties. Savukārt nabadzīgākajām pašvaldībām esošajā finanšu izlīdzināšanas sistēmā līdzekļu nepietiekamība arvien palielinās.

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks Māris Pūķis informēja, ka jaunu finanšu izlīdzināšanu plānots īstenot 2020. gadā un, ņemot vērā visus aspektus, tā būs sarežģītākā reforma valsts vēsturē. “Galvenais mērķis ir valstiski rast risinājumu katras pašvaldības finansiālajai izaugsmei un stabilitātes nodrošināšanai. Pastāv būtisks risks – ja valdība palielinās savu daļu finanšu izlīdzināšanā, Pierīgas reģionam var draudēt būtisks ieņēmumu samazinājums no valsts puses,” teica M.Pūķis.

Pēc diskusijām Pierīgas mēri secināja, ka daļa problēmu būtu risināma, izstrādājot un virzot Rīgas metropoles areāla programmu. “Galvenie investīciju projekti šajā programmā varētu būt saistīti ar izglītības pieejamību iedzīvotājiem iespējami tuvāk dzīvesvietai, kā arī dzīvojamo platību un publiskās infrastruktūras izveidi,” norādīja PPA izpilddirektore un Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.

Savukārt Valsts zemes dienesta pārstāvis Māris Grīnbergs PPA informēja, ka tiek īstenots uzdevums līdz 2020. gadam sakārtot kadastrālo vērtību sistēmu, kas atbilstu  tirgus vērtībām.                 “Iedzīvotāji cieš, ja viņu īpašuma kadastrālā vērtība arvien pieaug, bet ēku novecošanās tās aprēķinā netiek ņemta vērā,” uzsvēra Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. M.Grīnbergs norādīja, ka nākotnē plānots veidot dažādas kadastrālās vērtības – piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa un nodevu aprēķināšanas vajadzībām, tirgus datu analīzei u.c. Nākamā PPA sanāksme plānota šī gada 24. novembrī Garkalnes novada pašvaldībā.