20. jūlijā Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvji tikās pirmo reizi pēc jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, iezīmējot svarīgākos problēmjautājums, ko apvienība vēlas risināt nākamajā četrgadē – nepietiekamais skolu un bērnudārzu skaits Pierīgā, sabiedriskais transports, meliorācija apdzīvotās vietās, ceļu uzturēšana, pašvaldību finanšu izlīdzināšana.

“Galvenais izaicinājums, ar ko Pierīgai būs jāsaskaras tuvākajos gados – rast risinājumu arvien pieaugošajam skolēnu un bērnudārza audzēkņu skaitam, jo telpu trūkums ir teju visās Pierīgas pašvaldībās, tāpēc ir nepieciešams būvēt jaunas ēkas vai piebūves. Tam ir nepieciešams valsts atbalsts,” norāda PPA priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Jau ziņots, ka PPA kopā ar Ministru prezidentu Māri Kučinski vienojās kopīgi veidot starpresoru darba grupu, iesaistot arī ministrijas, lai risinātu Pierīgas izglītības jautājumus. “Eiropas fondu līdzekļu efektīva pārdale, finansējuma piesaiste jaunu pirmsskolu būvniecībai, iespējams, atjaunojot Valsts investīciju programmu, kā arī dzīvojamā fonda izveide jaunu pedagogu un izglītības speciālistu piesaistei Pierīgā,” galvenos jautājumus, ko risinās jaunā darba grupa, atklāj PPA izpilddirektore Daiga Jurēvica. Viņa norāda, ka PPA palīdzējusi premjerministram sagatavot darba uzdevumu, pie kura tuvākajā nākotnē darbu sāks jaunizveidotā darba grupa.

Sanāksmes laikā Pierīgas mēri apstiprināja PPA valdi, kas turpinās savu darbību līdzšinējā sastāvā – PPA priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, izpilddirektore Daiga Jurēvica un valdes loceklis Ainārs Mežulis. Tāpat apvienība par savu kandidatūru Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja amatam izvirzīja Daigu Jurēvicu. Sanāksmē piedalījās arī Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, kas apsver iespēju pievienoties PPA.

Tuvojoties augustā gaidāmajām Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdētāja vēlēšanām, PPA biedri apsprieda iespējamo šī amata kandidātu, secinot, ka LPS darbībā nepieciešami daudzi uzlabojumi. Piemēram, LPS priekšsēdētāja amata kandidāti tiek izvirzīti tikai LPS kongresa laikā, tādējādi iepriekš liedzot par tiem diskusijas publiskajā telpā, kā arī kandidātu pārrunas ar sabiedriskām organizācijām un domubiedru grupām.

Tāpat nepieciešams stiprināt LPS kapacitāti un lomu sarunās ar valdību, kā arī pārskatīt LPS valdes veidošanas principus, lai tur tiktu pārstāvētas visas esošās pašvaldību interešu grupas. Savukārt LPS vadītājam ir jābūt spēcīgam līderim, kas spēj reprezentēt visas Latvijas pašvaldības, sadzirdot to atšķirīgās problēmas un sabalansējot to dažādās intereses. Šos un citus priekšlikumus PPA oficiāli paudīs arī LPS.