6. aprīlī Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvji tikās ar Satiksmes ministru Uldi Auguli un diskutēja par dažādiem problēmjautājumiem, kas saistīti ar situāciju uz ceļiem.

Pierīgas mēri vērsa ministra uzmanību, ka ir nepieņemama un faktiskajiem apstākļiem neatbilstoša situācija ar valsts dažādu līmeņu aizsargjoslām un to izmantošanas ierobežojumiem, kā arī ceļu uzturēšanas darbu organizāciju atsevišķos posmos īpaši ziemā, kas tādējādi ir reāls drauds cilvēku dzīvībai.

„Situācija uz Latvijas ceļiem nav vienkārša, to kopumā esam pa šiem gadiem ielaiduši. Viena gada laikā ir grūti visus šos kilometrus sakārtot apmierinošā stāvoklī,” pauda Uldis Augulis.

PPA biedri norādīja uz satiksmes intensitāti Pierīgā, kas ir daudzkārt lielāka nekā citviet Latvijā un kas būtu jāņem vērā valsts mērķdotācijas sadalē šo ceļu uzturēšanai. Tāpat pašvaldību vadītāji norādīja, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija izsniedz atļaujas smago kravu kustībai, bet šiem transporta lietotājiem nav nekādas atbildības par ceļu atjaunošanu, un realitātē lielkravu pārvadātāji pārvadā kravas, pārsniedzot atļauto svaru. Ministrs piekrita, ka būtiski jāuzlabo svaru kontrole un vinješu ieviešana, īpaši pievēršot uzmanību kravām, kas pārsniedz maksimālo atļauto svaru, vienlaikus valstī atsakoties no smagsvariem uz nacionāliem un reģionāliem ceļiem, pārejot uz dzelzceļa transportu.

Pierīgas mēri ar U.Auguli diskutēja arī par veloceļu būvniecību Latvijā un aktualizēja nepieciešamību tam rast finansējumu. PPA pārstāvji ierosināja, ka, veicot valsts autoceļu projektēšanu, valsts šo ceļu nodalījuma joslās varētu ieprojektēt arī velo un gājēju ceļus, ko pašvaldība pēc tam varētu īstenot par saviem līdzekļiem. Šobrīd tas nav iespējams administratīvo šķēršļu dēļ, un ministrs piekrita, ka risinājums tam ir jārod.

 Tāpat PPA biedri norādīja, ka jārod iespēja atsevišķiem privātiem ceļiem piešķirt pašvaldības nozīmes statusu, lai pašvaldības tos varētu uzturēt par saviem līdzekļiem. Šobrīd tas nav iespējams un veidojas situācijas, kad, piemēram, ziemā, kādu daudzu autobraucēju ikdienā izmantotu ceļa posmu pašvaldībai nav likumīgu tiesību tīrīt un uzturēt, jo tas ir privāts.

 

Ministrs Pierīgas mērus informēja par ieceri valsts autoceļu atjaunošanai piesaistīt finansējumu no pensiju fondu uzkrājumiem. Viņš atzina, ka ir jāpilnveido situācija ar valsts ceļu uzturēšanas darbu organizāciju un norādīja, ka šī gada laikā plānots veikt visu Latvijas ceļu (valsts, pašvaldību, privāto, meža u.c.) auditu, lai izvērtētu to stāvokli un iespējamību kādus no pašvaldību ceļiem pārņemt valsts pārziņā un otrādi.