21. jūlijā Pierīgas pašvaldību vadītāji tikās Ikšķilē, lai diskutētu par apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu attīstības iespējām, kā arī vairākām problēmām, kā dēļ nepieciešami grozījumi Meliorācijas likumā.
Jau 2014. gadā vairākas Pierīgas pašvaldības rosināja grozījumus Meliorācijas likumā, lai normatīvo aktu līmenī tiktu noteikts, ka meliorācijas sistēmas pastāv arī pilsētu teritorijās, ne tikai lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēs. Šie grozījumi stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī,  nosakot, ka pašvaldībām ir tiesības piedalīties novada meliorācijas sistēmu uzturēšanā.Tagad Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvji ir identificējuši vairākas jaunas problēmas – esošais būvniecības regulējums meliorācijas jomā nav pilnvērtīgi piemērojams blīvi apdzīvotu un apbūvētu teritoriju hidroloģiskā režīma nodrošināšanai. Aizvien normatīvajos aktos pastāv arī ierobežojumi, kas kavē pašvaldību iesaisti meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšanā un jaunu izveidošanā.
Savukārt AS Swedbank pārstāve Ilze Kukute Pierīgas mērus informēja par valsts līmenī plānoto elektroniskās identifikācijas metodes ieviešanu sabiedriskajā transportā, kurā iecerēts izmantot bezkontakta norēķinu kartes. Šobrīd process notiek lēni, jo pakalpojumu sniegšanas vietas nav aprīkotas ar atbilstošiem maksājumu termināļiem, un komercbankas meklē risinājumus, kā šo pieeju izmantot plašākam valsts un pašvaldību pakalpojumu klāstam.
Tāpat tikšanās laikā PPA biedri diskutēja par valdības pieņemtajiem noteikumiem par izglītības darbinieku atalgojuma reformu.
Pēc diskusijām Pierīgas mēri nolēma uzsākt sadarbību ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, lai aktualizētu meliorācijas problēmu risināšanu blīvi apdzīvotās vietās, kā arī iesniegt priekšlikumus grozījumiem Meliorācijas likumā.