Pieriga 14 CopyPagājušajā nedēļā Ķekavā pulcējās Pierīgas pašvaldību vadītāji, lai apspriestu aktuālos jautājumus reģionā. Pierīgas novadu mēri lielāko uzmanību veltīja deinstitucionalizācijai (DI) jeb sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanai pašvaldībās personām, kuras pārtrauc uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs.

DI mērķis ir personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, aizstāt ilgstošas sociālās aprūpes iestādes, to vietā piedāvājot ģimeniskai videi pietuvinātus apstākļus un sniegt nepieciešamos sociālos pakalpojumus personas dzīvesvietā.

Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) sanāksmē piedalījās arī pārstāvji no Labklājības ministrijas un Rīgas plānošanas reģiona, kas Pierīgā koordinē DI procesu un Eiropas fondu finansējuma piesaisti. Raisoties karstām diskusijām, klātesošie novadu mēri speciālistiem norādīja uz virkni jautājumu, par kuriem pagaidām skaidrības nav. Piemēram, kā tiks novērtētas to cilvēku vajadzības, kuri pārtraukuši uzturēšanos aprūpes iestādēs; kā piesaistīt papildus sociālos darbiniekus, kuru trūkst; kā plānot grupu dzīvokļi izveidi u.c. Pašvaldību pārstāvji arī pauda bažas, ka tad, kad vairs nebūs pieejams Eiropas finansiālais atbalsts, sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēma gulsies tikai uz pašvaldību pleciem.

Savukārt PPA priekšsēdētājs Māris Sprindžuks tikšanās laikā informēja par ieceri ierosināt grozījumus “Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”, kas liegtu iespēju deklarēt nepilngadīgu bērnu īpašumā, kurā nav deklarēts neviens no bērna vecākiem vai aizbildņiem. M.Sprindžuks skaidroja, ka šobrīd Pierīgā ir ļoti liels pieprasījums pēc vietām izglītības iestādēs, tādēļ, lai nodrošinātu šo pakalpojumu sava novada iedzīvotājiem, priekšroka ir deklarētajiem novadniekiem, kuru samaksātais iedzīvotāju ienākumu nodoklis nonāk pašvaldības budžetā.

Šo un citu jautājumu turpmāku virzību plānots pārrunāt jau nākamajā PPA sanāksmē, kas aprīlī norisināsies Mārupē. Pierīgas pašvaldību apvienībā par trešo valdes locekli ir ievēlēts Ainārs Mežulis.