Kuicinskis Pieriga 34. februārī Pierīgas pašvaldību vadītāji tikās ar Ministru prezidenta amata kandidātu Māri Kučinski, lai kopīgi pārrunātu stratēģisko redzējumu par Pierīgā veicamajiem darbiem, attīstības prioritātēm un problēmām saistībā ar valsts politiku.

Runājot par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, ar kuru nemierā ir daudzas Pierīgas pašvaldības, un tāpēc prasa objektīvu pašvaldību finanšu vajadzību izvērtēšanu un valsts finansējuma līdzdalību tajā, M. Kučinskis atzina, ka vispirms nepieciešams visu valsts nodokļu audits, un tikai tad varētu skatīt jautājumu par izmaiņām esošajā sistēmā.

Tikšanās laikā klātesošie saņēma M.Kučinska solījumu, ka izglītības reformas rezultātā netiks samazinātas skolotāju algas Pierīgas pašvaldību skolās un jaunais pedagogu finansēšanas modelis netiks veikts uz to pašvaldību rēķina, kurās skolu tīkls jau ir sakārtots. M.Kučinskis arī apliecināja, ka izprot Pierīgas pašvaldību vajadzības pēc jauniem bērnudārziem un skolu būvniecības, un varētu palīdzēt risināt šos jautājumus, piesaistot lielāku Eiropas struktūrfondu finansējumu.

Topošais ministru prezidents bija vienisprātis ar Pierīgas novadu vadību, ka pašvaldības iekasētais nekustamā īpašuma nodoklis nav jāiekļauj finanšu izlīdzināšanā un ir jāatstāj pašvaldību pārziņā. M.Kučinskis arī solīja, ka, ja tiks apstiprināts ministru prezidenta amatā, tiksies ar Pierīgas pašvaldību vadītājiem reizi ceturksnī, lai diskutētu par problēmām un aktualitātēm.

I.Cerbule (www.carnikava.lv)