31. janvārī Olaines novada pašvaldība otro reizi uzņēma Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvjus. Tikšanās laikā Pierīgas novadu mēri diskutēja par aktualitātēm Saeimas dienas kārtībā atvērtajos likumprojektos, par apstiprinātās jaunievēlētas valdības aktualitātēm, iepazinās ar jauno vides aizsardzības un reģionālas attīstības (VARAM) ministru Juri Pūci, kur galvenais sarunu temats bija topošā novadu administratīvi teritoriālā reforma.

Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) biedri pauda dažādus viedokļus par Pašvaldību lietu komisijā izskatāmiem priekšlikumiem. A.Mežulis informēja par pakārtotu likuma punktu izmaiņu ietekmi uz virkni citu likumu, īpašu uzmanību vēršot “Likumam par referendumiem”, “Pašvaldību likumam” un “Dzīvesvietu deklarēšanas likumam”, kā arī informēja klātesošos par priekšlikumu iesniegšanas Termiņiem. Tika pārrunāti MK noteikumi par Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas būtiski ietekmē pašvaldību iestāžu darbību un nav salāgojami ar esošo pašvaldību izglītības infrastruktūru.

PPA pārstāvji diskusijās atbalstīja ieceri, Latvijā kopumā ir nepieciešama rūpīgi pārdomāta un efektīvi īstenota administratīvi teritoriālā reforma, tomēr Pierīgas pašvaldības ir pašpietiekamas, tās nebūtu apvienojamas vai kādai teritorijai pievienojamas.

Pierīgas pašvaldību apvienības vadītājs, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks ministriju iepazīstināja ar aktuālajiem Pierīgas jautājumiem, piemēram, joprojām novērojamo iedzīvotāju skaita pieaugumu Pierīgā, nepietiekamo infrastruktūru, iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, izglītības jautājumiem u. c.

Pierīgas mēri uzskata, ka plānotā reģionālā reforma nebūs risinājums finanšu jautājumos, jo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu nav iespējams uzturēt tikai pašvaldībām.

PPA pārstāvji vērsa J.Pūces uzmanību, ka nepieciešama arī valsts līdzdalība, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu grozu iedzīvotājiem, ka jau Reģionālās politikas pamatnostādnēs definētais pakalpojumu grozs būtu izmantojams, lai atrastu veidu kā valsts un pašvaldības funkcijas varētu nodrošināt valsts iedzīvotājiem. Izskanēja arī viedoklis, ka šobrīd administratīvi teritoriālajai reformai trūkst skaidri definētu kritēriju, līdz ar to nav iespējama kvalitatīva reformas analīze, un atgādināja, ka joprojām nav tikusi izvērtēta iepriekšējā reģionālā reforma.

Tikšanās laikā ministrs atzina, ka pašvaldību tīkls ir ļoti neviendabīgs, un kopā ar PPA biedriem pārrunāja vienojošos un ieskicēja arī konkrētiem novadiem atšķirīgos problēmjautājumus.

VARAM ministrs jaunajā amatā ir aizvadījis pirmo nedēļu un Pierīgas pašvaldību vadītājiem apliecināja gatavību runāt ar katru pašvaldību un atrast iespēju arī individuālām sarunām.

Nākamā PPA sanāksme ieplānota 2019. gada februārī - Saulkrastos.