1. septembrī Pierīgas pašvaldību vadītāji tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski, lai apspriestu Rīgas metropoles areāla rīcības plānu, kā arī diskutētu par citiem Pierīgā aktuāliem jautājumiem.

Ministru prezidents pozitīvi novērtēja paveikto Rīgas metropoles areāla rīcības plāna izstrādē un uzskata, ka šim plānam ir jābūt tiešā sasaistē ar Nacionālo attīstības plānu un Reģionālās attīstības pamatnostādnēm, lai rūpīgi sagatavotos 2021. – 2027. gada plānošanas periodam. Premjers arī atbalstīja Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) ieceri, ka plāna tapšanā jāpiedalās Pārresoru koordinācijas centra pārstāvim, lai taptu vienots redzējums par visa reģiona attīstību.

Pierīgas mēri ar M.Kučinski pārrunāja arī PPA izstrādātos priekšlikumus ūdenssaimniecības tarifa aprēķina metodikas uzlabošanai, kas saistīti ar nepilnībām situācijās, kad pakalpojuma sniegšanā iedzīvotājiem iesaistīti vairāki sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji. Premjers izteica apņemšanos uzņemties šī jautājuma risināšanu starp iesaistītajām institūcijām.

Tāpat tikšanās laikā tika apspriests jautājums par visā Latvijā aktuālo situāciju ar sadārdzinājumu būvniecības projektos, kas tiek īstenoti ar Eiropas struktūrfondu atbalstu un ko būtiski ietekmē šī brīža situācija būvniecības tirgū. M.Kučinskis norādīja, ka pārrunās ar Finanšu ministriju iespēju samazināt vai nepiemērot pašvaldībām sankcijas, ja tiek pagarināti vai mainīti minēto projektu ieviešanas termiņi.

Premjers arī solīja risinājumu Pierīgas izglītības problēmjautājumos, kas saistīti ar struktūrfondu pārdali.